is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C w )

nen met de Publicatie deezes , en eindigende op May 1784; en worde daarom het begin van het 3 Art. op deeze wyze verandert : De Zuikerrafinadeurs zullen van de ruwe en onbewerkte Zuiker die zy Invoeren , betalen twee Gulden vyf Stuivers per hondert ponden, tot den 1 May 1784 toe; en van de witte Poeier Zuiker ê?c.

Dat in het 7 en 8 Art., agter het woordt Ponden, geplaatst wordt Bruto.

En eindelyk wordt het 31 Art. gehouden voor geroieert.

5. Dat in de Ordonnantie op het Gemaal, agter het 28 Art. werde geplaatst: Die alleen door de Opfgters , zonder adfiflentie van een Geregts Dienaar, moet gefchieden.

En agter het 46, tot meerdere klaarheid gevoegt: Veel min eenige Weit, Rogge of Mout maaien.

Gelyk mede in het 92, agter het woordt Verhuurt, geilek: Of op eenige andere wyze overgedaan.

6. Dat in het 4 Art. van de Ordonnantie op het Beestiaal, de volgende verandering zal gemaakt worden, en in plaatze van de Periode , beginnende; Dog de Eigenaars zullen egter , de volgende geilek : Dog de Eigenaars zullen egter verpligt zyn , om daar van fpecificque aangeving by den Collecleur te doen, en dezelve, zoo het een Spatting is, met eerder als 24 uuren na de aangeving mogen jlagten , en by •aldien de aangeving niet wier de gedaan, of dat een Ey.genaar een oud Varken voor een Spatting hebbe aange-

■ gevin,