is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 421

onder den naam van Godsdienst', in dc waereld bekend was.

Dc Paus, als algemeen hoofd der Kerke , op de boven verhaalde wijze verkoozen zijnde, worden de noodige toebereidzeis tot zijne krooning gemaakt; in pragt en ftaatelijkheid behoeven deeze niet te wijken voor die van de grootfte Monarchen der aarde. Indien hij, ten tijde zijner verkiezinge, enkel Kardinaal-Diaken is, dan wordt hij, door de Dekens van het Sakro-Kollegie, tot Priester en Bisfchop tevens geordend in de Kapél van PaussiXTus den V; hier heen begeeft hij zich, op den dag zijner krooninge, in zijn Kardinaals gewaat, onderfteund door twee Kerkvoogden, welke zijne Kamerlingen zijn, en zijnen Schenker. Alle de buitenlandfche Gezanten, de Kardinaalen, nevens de Romeinfche Prinsfen en Edellieden voegen zich bij den ftoet, die begeleid wordt door de Zmtzerfche Lijfwagt, te voet en te paerd. In de Kapél van sixtus den V gekoomen zijnde, zetten de Kardinaalen hunne roode hoeden op hun hoofd, en aan den Paus wordt zijn gewaat op de volgende wijze ter hand gefield.

De eerfte Ceremoniemeester omgordt hem met de taffen falda onder zijnen onderrok , -en zet hem dc roode fatynen barrette op het hoofd. Dan treedt zijne Heiligheid in de Kapél, alwaar de Kardinaalen voor hem eene zeer diepe buiging maaken; de heilige Vader ontvangt met 3 toe.

gewoon*

TEN en PLEGTIGHEDEN.