is toegevoegd aan je favorieten.

Bybel verklaring betrekkelyk tot Palestina.