is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch van zijne zwakke zijde beschouwd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t)Q DE , ARMOEDIGW GROOTSCHÉ,

kalanten waren , heider moeten tra&eetep, en deezen dit, een' ander' dat, en allen eene kermis moeten geeven. Daarbij heeft hij zijne vrouw en kinderen , behalve Cbits, Catoen , Waaijers , Parapluis , veribheiden andere fnuifterijen moeten koopen, welk alles al een mooje ftuiver, gelijk hij zeide, beiiep. Deze Prefenten, zoo heerlijk in zijne oogen, moest elk een zien , die iVde buurt woonde, op dat men toch getuigen zoude kunnen, dat het een welgefteld man ware, wien het, vooral op zulken tijd , 0p geen geld aankwam.

Nooit heb ik bij deezen man gegeeten , of wel gelegenheid gehad, zijn huis van binnen te bezien , en wat 'er voor meubilen in waren; maar ik zou 'er dit of dat onder durven verzetten, dat hij het op zijne wijze niet ard.rs maaken zal, als ik het in andere huizen, die hieromtrent het bord uithingen , heb gevonden. Alles , wat de beste kamer of de zaal verfiert, is meenigmaal armhartig en gemeen, en wordt nogthans, wanneer men het zelfs niet ftuk voor ftuk gaat bezien en bewonderen , van zijne plaats genomen , en vertoond. „ Hebt gij wel dergelijk iets ooit ge„ zien?" is dan het woord: of, „ ziet eens,

dat is fraai, dat noeme ik nog een ,

zoo»