is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?6 DE TEGENHEDEN DER GODVRUGTIGEN

Godlijke omkering, een eeuwig gedenkteken worden van Zijne luister-volle grootheid,

en van Zijne onbegrijplijke menfchenliefde

En dit veragtlijk kruis wierd rondom zegen en zaligheid voor de volkeren. De kortftondige overwinning van zijne hateren eindigde in hunne fchande en ongeluk; en verfcbafte den heerlijksten triumf aan Hem, die den dood voor altoos zijne verfchrikkingen ontwrong, en 't leven en de zaligheid van Zijne broederen bewerkte. O

M. V. alle onze tegenheden, zo wij ze waardig dragen, moeten onfeilbaar eindigen, in de eer des Allerhoogften, in de luister van 't Gods-rijk, en in ons wezenlijk en waaragtig geluk. — Wacht Hechts M. H. en vertoeft! Wacht en verbeidt den Heer! Voorzeker! Hij zal komen en niet agterblijven!

Voorzeker! Hij zal komen, en V maken!

Dan zal Hij 't licht van uwe vreugde doen voortbreken, als de dageraad, en uwe betering en welvaart zullen fnellijk wasfen! — 't Is de uitfpraak van God zeiven: al 't gereedfchap, dat tegen den vromen bereid wordt, zal niet gelukkenl — Is't leven, in allen geval, ene mengeling van vreugde en van druk; is 't dan, om met een Apostel te fpreken niet altoos beter, dat gij om wél doen lijdt, dan om kwaad doen? — 't Kind, dat de Vader het teerhartigst bemint, gevoelt,

door-