is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

530 DE APOSTELEN, ALS LEERAARS

en betuigingen, die men zig, op onderfchei<?en tijden, ontvallen laat; zekere angftige fchroom of bevreesdheid bij of onder zijne voordragt; kwalijk geplaatfte, ontijdige, en geheel overtollige bezorgdheid, bij mooglijken tegenftand; of wel, aan den anderen kant, onvoegzame, geheel onbillijke, veragting van allerlei tegenbedenkingen; ook geweldadige en onnatuurlijke middelen van drift of van woede, waar van men zig ter overtuiging bediend; dat alles levert aan den nadenkenden befchouwer, altoos, ftof op, tot een gegrond en ongunftig vermoeden; dat alles doet den waarheids-vriend, met recht, vrezen voor bedrog en misleiding, en leert ons, menigmaal, aanftonds, den bedrieger van den Leeraar der waarheid, ligtlijk, onderkennen. — Wel aan dan M. V. Toetfen wij, ook langs dezen weg, het gedrag en de predikwijze van de eerfte Leeraars van het Christendom, en, zo wij ons niet bedriegen, zullen zij zig, klaarblijklijk, als Godlijke Leeraars, aan ons vertegenwoordigen. Nergens in hun onderrigt, bij hen, den minften fweem van al dat geen, dat enen bedrieger kenmerkt, aantreffende, zal ook dit, deze hunne leerwijze, namelijk, de waarheid, ja de Godlijkheid van hunne Lere, van verfchillende kanten, doen bemerken. — Overwegen wij ten dien einde, vooraf, de handelwijze dier Godlijke

Lee-