is toegevoegd aan je favorieten.

Proeve eener geschiedenis van het arianismus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Arianismus.

99

zegt: Een ieder geest, wanneer men het woord in deszelfs eigenlykjien zin neemt, is een ligchaam. (86) Daar dan deze begrippen van onlig'chaamlykheid en geest plaats hadden, kan men het gedachte van Tertullianus, dat de Vader de geheele zelfftandigheid der Godheid, en de zoon een deel van dezelve is, niet enkel aan zyn begrip van God, als een ligchaamlyk wezen , toefchryven, maar men kan met groote waarfchynlykheid vermoeden, dat deze begrippen ook aan die bovengemelde kerkleeraaren eigen zyn geweest, die anders, als platonifche wysgeeren, geene ligchaamlykheid in Gode fielden. Ondertusfchen, heeft het in deze tyden voor Origenes, onder de Kristenen, en wel onder die van de rechtzinnige party, niet aan zulken ontbroken, die het af keurden, dat men van Kristus het woord v^oXn gebruikte. Tertullianus verdedigt het als een woord van het welke de ketters zich wel bedienden' maar welk daarom juist niet kettersch is, maar welk de ketters van de rechtzinnigen hebben overgenomen. (87) Dit laatfte is welzoo volko-

men

(86) Clemens Alexandr. Strem. L. P.p. 801. Origenes in Joankem Tom. XIP. p. 215.

(87) Tertullian. adv. Praxeam. Cap. VJÜ.

G 2