is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven en daaden van [...] Joris van Narrenhuizen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «3 )

ook ons Prinsje welhaast eene Weetenfchap beftudeerde, welke men gewoon is Finantiede IVeetenfchap te noemen, en welke in de kunst bedaat om het geld van andere luiden naar zich te haaien, en te bewerken , dat eene geldkas eenen tyd lang vol fchijne te zijn, terwijl dezelve eigenlijk ledig is.

De fpeculatiën van Zijne Doorl. Hoogh. waren intusfchen juist niet kwaalijk berekend j want zij waren gegrond op de ijdelheid en dwaasheid der menfchen. Daar zijn toch, gelijk bekend is, zotten genoeg, die zich om een belachelijken tijtel, om een paar ellen lint, de huid van 't lijf laaten trekken. Ook om dit kleine hof verzamelden zich verfcheiden dwaazen van deze foort, gelijk de gieren zich verzamelen, alwaar een aas is. Zijne Doorl. Hoogh. deelde tijtels uit, zo als men maar wenschte , fchiep Edellieden uit niets, en deelde de blaauwe kreeftsorde uit, dat het een lust on! te zien was; — wel te verdaan, alles tegen baare II. deel. G be-