is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Italien, in den jaare MDCCLXXXV. Gedaan door Wilhelm. Xaverius Jansen [...]. Beschreeven in een reeks van brieven, aan [...] Eduard Sandifort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENENTWINTIGSTE BRIEF. i9l

ven, de heerlijke befchouwing, welke ik bij de intreede van de zoogenaamde Tribun genooten heb, zoo dik wils ik aan deeze kunstverzameling denke. Deeze Tribun is een achtkantige Zaal, waarin de kostbaarfte Konstftukken bewaard worden. In het midden ziet men de beroemde Mediceefche Venus ( Vernis Anadyomene ), welke de volmaaktfte afbeelding aller vrouwelijke Schoonheden verbeeldt. Geene Venus der oude Kunftenaaren kan bij die vergeleeken worden, men ftaat als verftomd, terwijl men dezelve als opgetoogen blijft befchouwen. Nevens deeze ftaat ter regte zijde de Groep der beroemde Vechteren. Ter linke zijde de Slijper: daar nevens de danfende Faunus en een Apollo, welke Mcefterftukken der Beeldhouwkunst allen om den voorrang dingen. De ftandplaats zet aan deeze voortreffelijke ftukken eenen ongemeenen luifter bij: het gewelf der Zaal is van Paerlamoer: de muuren zijn met rood Fluweel bekleed, welke vervolgens deels met uitgezochte Schilderijen van de beste Meefters, en deels met Antiken verfierd zijn.

Uit deeze Tribun treedt men weer in andere Zaaien, welke allen met Oudheden, gefneeden Steenen, kostbaare Schilderijen enz. gevuld zijn, die eenen onberekenbaaren fchat uitmaaken.

Aan de andere zijde der Galderij vindt men de kamer, waarin de.Beelden der Famielje van Nio

ES