is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Admiraal DE RUITER. 333

Engelfchen aan de Barbados de meefte afbreuk zou konnen doen, en voorts bekent gemaakt, in wat orde en rang elk zyn plicht zou betrachten. Den negenentwintighften kreegen ze de Barbados, een der Karibifche eilanden, in Noordtamerika, op de Noorderbreedte van dertien graaden en twintig minuten gelegen, ontrent den middagh, in 't gezicht: maar nadien het te laat was om op dien dagh iet te verrichten, werdt goedtgevonden, dat de vloot zich het overige van den dagh, enden aanftaanden nacht, buiten 't gezicht der Engelfchen zou houden, en met den dagh by de werk trachten te weezen; op dat men hen met te meer kans moght overvallen. Den volgenden dagh quam de vloot in goede orde tegens den middagh voor en in de baay van 't eilandt Barbados. De Ruiter laveerde met het fchip den Spiegel, gevolcht van den Viceadmiraal Meppel, en den Kapitein Sweers, tuffchen de twee kafteelen,eerft in de baay, tot dat hy.mct zyn boegfpriet geen vier vademen van hunne fcheepen af was. Dus opzeilcnde begoft het Zuider kafteel ontrent ten half twaalven op de Ruiter en d'andre fcheepen te fchieten: cn daarna al d'Engelfche fcheepen, vier- of zesendertig in getale, en ook het Noordcr kafteel. D'Engelfche fcheepen, die van de komft der Hollanders in tydts waaren verwittight, laagen onder 't landt, dicht by den grondt gekort, tuffchen de twee kafteelen, die, dwars achter hun om, op de Hollanders zydeling uit met geheele vluchten koegels fchooten, insgelyks de fcheepen : waar door de voorfte

Hol-

1665.

De Ruiter komt met de vlootby 't eilandt Barbados.

29 April.

Laveert in debaayvan de Barba« dos.

30 April.