is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis langs den Rhijn, van Maintz tot Dusseldorp.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIS LANGS DEN RHIJN. 243

klooster dezer Monniken , van de ftrengfte orde , hebben , na den regel hunner orde , een armoedig liegt aanzien , alhoewel dit klooster veele goederen heeft, en den omtrek van den tuin en der klooster landerijen , die rondom met een muur omgeeven zijn, alleen 44 morgen (iets meer dan 13 Holland? fche morgen) bedraagt.

Deze Monniken voeren een' zeer ftrenge levenswijze , onthouden zig van vleesch, en alles , wat van dieren af komftig is , als eijeren , boter , kaas enz. Zij bouwen hunnen akker zelve met eigen handen , 't welk zij boven 't bedelen en lediggaan achten , en als eene verfterking voor den geest befchouwen. Zij neemen een ftreng ftilzwijgen in acht , als de ziel van de klooster-tucht ; met geleerdheid laaten zij zig in 't geheel niet in , inzonderheid niet met de, waereldlijke weetenfehappen , en zien dus de ongeleerdheid aan als het fchild der

onfchuld ; omtrent welk laatfte hun Ördens-

verbeteraar don jean le bouthiher de rance , met den geleerden mabillon , een breedvoerig verfchil gehad heeft.

Een kleine ftreek weg? agter het klooster verheft zig de berugtc Grafenberg , welkers top men in den tijd van een kwartier uurs bereikt. Voorheen,, zegt men , zijn hier eenige fieraaden en aanleggingen tot vermaak en uitfpanning geweest, doch men heeft ze weêr laaten vervallen.

Het uitzicht van dezen bergtop is verrukkend het opent het oog een gezichtskring over Dusfel-