is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de breuken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over BREUKEN. 145

te vreezen, darde koude, die enige uuren lang gebruikt is , kwaade gevolgen kan verwekken, wanneer de Darmen niet fchielijk van de beklemming bevrijd worden. Hierom is het raad?aam , het koude water niet eer te gebruiken, dan wanneer alle andere middelen vrugteloos beproefd zijn, en het befluit tot de Konstbewerking reeds genomen is. De Proeve met het koude Water moet de laatfte voor de Konstbewerking zijn, en met het befluit en de voorbereiding tot dc Konstbewerking gedaan worden, op dat de kwaade gevolgen der koude, die de mislukte Proeve, bij eene aanhoudende beklemming doet vreezen, terftond door de Konstbewerking, waardoor de Darmen van de beklemming bevrijd, en in de natuurlijke warmte der Buiksholte gebragt worden, voorgekomen worden.

Als de Breuk en de Onderbuik zeer ontftoken en pijnlijk zijn, moet men niet onderneemen het koude Water te gebruiken. De Heeren goursaud (ö) en sharp f» raaden in deeze gevallen deszelfs gebruik af. Ik weet wel, dat de koude op Ontfteekingen niet fchadelijk, doch zeer dikwils nuttig is. Maar het Geval van eene beklemde en hevig ontftokene Breuk, heeft iets bijzonders. De Vaten der beklemde Deelen zijn met Bloed opgevuld, en de beklemming is, onder deeze omrtandigheden, tot den hooglWtrap gefteegen. De koude trekt deeze opgevulde Vaten zaamen. Maar waar heen zullen dan de vogten wijken? door den Buikring kunnen zij niet terug keeren, want die is bijna toegetrokken. Gevolgelijk wordt , of de traage beweeging derzei» door de koude volkomen belet, of zij worden uit de

VaCo) Memoires de VAead. de Chirurgie, Tom. KI. pag. 407. in 8vo

(fc) Critkal Er.quiry. p. 20. I. ceel. J£