is toegevoegd aan uw favorieten.

Schubart. Door hem zelve geschetst. In de gevangenis opgestelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

** ZEVENTIENDE

moeilijke plaatfen, en gevoelde, niet zelden,

de kracht van zijnen verwonderlijken geest t .

een klaar bewijs, dat bier nog veele menfchen van een onbedorven fmaak zijn! Dikwijls wetdt 'mij ook de waarneeming bevestigd, dat, naa bet agt(ie Gezang, het fterk gevoel, en de medeftroomende deelneeming iets fchijnen te verminderen. Gaarne zou men , dan , getuige zijn, van het uitgaan van den Mesfias uit Jerufalem, en den Heiland , van ftsp tot ftap, naar den kruisberg verzeilen; maar, in plaats daarvan, neemt ons de Dichter mede, onder de feiè'nder» Engelen op Golgoiha, om, daar, de gefprekken en de gezangen te hooren, van hemelgeesten en afgeftorvene heiligen. Dan, hoe fchoon deeze ftükken, op zich zelve, ook weezen mogen, zij maaken bijna geenen indruk, wanneer zij, naa dat htt voorige gehoord is, zelf door den opiettendfien voorleezer, worden uitgebroken. De Mesfias is eenefiramide, van onderen, breed

en geheel zichtbaar, in het midden, door

wolken omgeeven, — en, aan de hooge fpitfe, zoo ver boven het bereik, dat men een wel gewapend oog daarbij noodig heeft. Mtn wordt het gewaar, dat de Schrijver, onder het werk, 2ija ontwerp iets veranderd; en, ten laatften, «oor al indeT/suiKfgezatigen^de kunst wat fterk

heeft