is toegevoegd aan uw favorieten.

De twee republicainen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

TWEE R EPUBLIC AIN EN,

DOOR

J. W O X JD M

N°. 4.

SATÜRDAG den 24. OCTOBER 1795* Het Eerjie Jaar der Bataafjche Vryheid.

DERDE GESPREK.

Gehouden op Woensdag den nu Oiïober.

M O D E S T U S.

jf^Lfgefprooken zynde heden avond den draad van ons voorig Gefprek optevatten, hoop ik dat ik ü daarmede geen ongelegenheid zal aandoen ?

JICOBÜS.

Integendeel, Vriend! Verheug ik my in uw Gezel, fchap, op welken tyd zuiks ook mag zyn.

mos bstus.

Nu dan, Gy zeide in onze voorige byeenkomst, dat het aan het Volk van Nederland zelf ftond, om die rampen voortekomen, welke Frankryk zoo menigmaal P op