is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring van den brief aan de Hebreen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 verklaring van den brief aan

wat het zij, het beginzel der leere van Christus nalaten. Geen nalaten, met verachting; neen, het is, flechts, een niet ftilftaan bij dezelven. De beginzelen zijn het fundament, dat fundament moet gelegd blijven; maar, het is de pligt van eenen Christen, hier op voort te bouwen, in kennis en beoefening.

Vestigt men dan zijne aandacht op deze twee eerfte verzen van dit Hoofddeel, in derzei ver famenhang met het vorige, men zal, gereedlijk, zien, dat de hoofd-inhoud dezer woorden, bij omfchrijving, hier op uitkomt: „ Terwijl het dan , mijne Broeders, onbe,, taamlijk voor u is, en hoogstnadeelig, „ dat gij als leerlingen, nog ftil moet ftaan, ,, bij de eerfte beginzelen, en, als kinderen, ,, de melk nodig hebt, daar gij reeds man,, nen moest zijn , die vaste fpijze gebrui,, ken, en bekwaam, om anderen te leeren: ,, komt, overwint uwe traagheid , hervat ,, uwen vorigen ijver, en, daar ik u den ,, weg wijze, tot meer vordering in kennis, ,, voegt u met mij: Laat ons niet ftilftaan ,, bij de eerfte waarheden en pligten van het ,, Christendom. Neen , de volmaaktheid is „ ons voorgefteld. Laat ons, met de hulpe „ des Geestes, die ons niet ontbreken zal, ,, tot dezelve voortvaren Weten wij,

wat het is, bekeerd te worden van doode

,, wer-