is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de legerziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iié BES CHRY VING van de

moet medegenomen worden als een artykel vari mondbehoeften aan boord van Oorlogfchepen; en bet zal indedaad ook een zeer nuttig artykel maaken onder den voorraad voor hospitaalen op krygstochten, want zy geeft een gezonder voedfel, ineen kleinder omtrek, dan ryst,gerst, tarw, havermeel, of eenige andere gewoone mondbehoeften. — Die Arts merkt aan, dat een once van ieder dier artykelen, faleb, en draagbaare foup, ontbonden in twee of drie pinten kookend water, tot een dikke geley overgaat, die een genoegfaam voedfel geeft voor één man daags; en de byvoeging van fpeceryen maakt deze geley niet alleen aangenaamer voor het gehemelte^ maar bevordert ook grootelyks de voedende hoedanigheid 'er van; en men kan 'er zout, wyn, tóf azyn byvoegen als men dit nuttig oordeelt. —- De Heer lind merkt ook aan, dat de faleb nog een ander voordeel heeft boven de meeste andere artykels van de mondbehoeften, te weeten, dat zy veel minder verfpilling van vuur noodig heeft om ze tot voedfel te bereiden; daarenboven maakt zy met koud water een deeg, en behoeft niet gezouten te worden, als zy met zee-water gemengd word; wanneer zy met koud, versch water gemengd word, vereischt zy tienmaal zoo veel gewigt van water om ze tot een deeg of koek te vormen; doch met koud zee-water gemengd, heeft zy niet meer dan zesmaal haar gewigt van water noodig.

Op wat wyze deze foup by zulke gelegenheden bereid worde, het middagmaal behoort te beftaan uit foup en brood, of luchtige podding gemaakt met meel of ryst, of uit gekookte ryst of gerst, of uit broodpap, enz.

0e