is toegevoegd aan uw favorieten.

Gronden der vesting-bouwkunde, voorgesteld naar de wyze der versterking van den heere Vauban.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i82 THEORIE tan v t

Wals-gang en Borftweering. De Wals-gang van de Courtine en afgefcheidene Bolwerken is breed 3 Roeden; die van het Ravelyn twee Roeden, de Banquetten daar onder begrepen.

De Torens zyn van onderen met fterk gewelfde Gangen voorzien, in welke men onder ieder Flancq twee Stukken Kanon kan plaatzen, zynde tot dien einde Schietgaten beneden in de Buiten-muur geboort, om het klein Gragje, waar door de Bolwerken van de Courtine en Torens zyn afgefcheiden , daar uit horizontaal te beftryken: Deze Gewelven zyn van boven met genoegzaame Aarde gedekt, en daar door volkomen veilig voor de Bomben.

Van boven zyn deze Torens Voorzien met een Borftweering, uit louter Metzelwerk opgemaakt, hebbende 9 Voeten dikte; en kunnen op ieder Flancq 2, op elke Face 3 Stukken Gefchut worden geplant.

Zoda-