is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de verbeteringe der openbaare [...] Nederduitsche schoolen [...]. Uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240 VERBETERING

liet ware dialect, of de zuivre uitfpraek en kunnen zy die niet best andren mededeelen ?

Ten andren: Dewyl zy onze Moederfpraek niet magtig zyn, worden de Kinders genoodzaakt geduurig met hun te fpreken en gewennen zich dus ongevoelig en als Van zelfs aen de moeielykfte zinuitingen, waer door zy binnen korten tyd de geheele tael magtig worden.

Dan laten wy deze reden eens een weinig nader inzien en wy zullen bemerken, dat een zekre trek, onzen Landaert zoo eigen, om vreemdelingen boven onze eigen inwoonders te bevoorrechten, en niet de opgenoemde reden 'er de ware oorzaek van zy.

Is 't niet enkel inbeeldig te denken, dat men van vreemdelingen alleen het juifte dialect zou moeten leeren? Is niet de tongval by alle volken, naer de byzondre plaetfen daer zy woonen, zeer onderlcheiden? Hebben onze Nederlanders , door de moeilykheid onzer fprake niet het vermogen om alle levendige talen magtig te worden? Doet hier by, dat wy, in ons midden een aantal Landgenoten nebben,

die