is toegevoegd aan je favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H e x a n d r ia. 23Ï

van Clus 1 us zou zyn, hetzelve van dc Oedera onderfcheidende , welke in 't jaar 1756 , ook te Weenen, ineen andere Kruidhof, gebloeid hadt , cn door hem voor den gedagten Palmboom van Boekha ave gehouden wordt. Dc Bloem van deeze was Klokvormïg en grooter; de Vrugt, naar die van de andere gelykende,' bevatte een rond, glad, witachtig Steentje. 't welk hy zelf twyfelt of het van dat der Store kia verfchille: zo dat Linn^us deeze beidei voor een zelfden Boom verklaart (*): te meer dewyl men in de laatfte bevonden heeft dat de Takmaaking , die in de meefte Draak boomen ontbreekt, toevallig is. Men heel ook waargenomen, dat dezelve door overlang! Scheuren , die van zelf ontdaan, in 't vroeg Voorjaar een roodachtig Sap uitgeeft, 't we' opdroogende een hoogroode Harst uitlevert. E Bladen zyn in deeze laatfte zo dik niet, en fma Ier dan in de gewoone; weshalve de Tuinie: hem den Smalbladerigen Draakboom tytelcn. B natuurlyke groeyplaats wordt gefteld op . Kanarifchc Eilanden.

Het Draaken - Bloed Sanguis Draconis , d; de Ouden Cinnabaris noemden wegens zyr

ro>

(+) VANDFX.i.1 Arbor Dtaconis fivc Draca:na. Uhsjlp. 176 Quarto. EFBENSDraco Arbor. Goett. 1770. Quarto. CrAnt: Scheduia Oederia cadetn cum Schedula Storckia, LlNN. Ma, üsf, altera.

P 4

ii. DEEL, ii. stuk.

II.

\FDEELj

VI.

hoofdSTUK.

Draakhoera,

»

I

e e k •e

■s

i

le

lt Her Drasken c Bloed. >