Beschouwing van het leven en de natuurlyke kragten der menschen, en de oorzaaken des doods. Nevens een bewys der mogelykheid dat dezelve levendig kunnen begraaven worden.

  • Kopieer en plak deze bronvermelding in je document

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar