is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands [...]. Door een genootschap te Groningen Pro excolendo iure patrio.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVIII DE WlLCKOEREN

XI fibbefte lyff al to der halver marck. Jofte gheve dat roeff weder en de boete buten doeren halff aldus groet recht, Jofte halff aldus groete boete foe dar oppe fteet.

XVII.

Roeff.

Soe we foe den anderen roeffs betyet en he dat roeff pent over de halve marck, fo weerdeghe hyt myt enen eede, Joftes de den hys betyet fo ghevene em fyn roeff weder , en fyne boete Den rechteren ene halve marck to frethe. Joff he befeke, foe zwere he folff als to voren en foventeyn fyne fibbeften.

XVIII.

Van tichten.

Soe waer fo eyn man den anderen enes halves pondes tichte betyet, foe zwere daer omme vyff eeden bynen doeren en twe buten doeren. Bynt de tichte over dat halve pondt, fo zwere he buten doeren XII eden bynen veerentwintich.

X I X.