is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche geographie, of Nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i)-j6 UTRECHT.

By uitftek welgelegen is deze Provincie, tot den Koophandel: ter oorzake der bevaarbaare Rivieren, die daar langs en doorvloejen: ondei welke, de voornaamite zyn, de Rhyn of Lek: de Kromme-- en de Oude Rhyn: de Vecht: de Eems, en andere.

• De eerftgemclde, noemen wy met voordacht, den Rhyn of Lek: dewyl 't één en het zelve water is, dat, langs de zuidelyke grenzen dezer Provincie .flroomende,. tot tVyk by Duurftede: de Rhyn-, maar dan lager af, en verder naat #o//W'voortvlietende, de Lek genoemd word. Deze: Rivier eertyds fmal, en, vooral in den Zomertyd zo weinig water voerende, dat men ze, aan veele plaatzen met wagen en paarden door.reiden kon , is, federt den aanvang dezer Eeuwe , na dat, het Panderfch Kanaal gegraven was,, ongelyk breeder en dieper geworden, en, daardoor, niet alleen voor de Betuwe, maar ook, in opzichte der laage Landen, in de Pro« vincien Utrecht en Holland, zeer gevaarlyk: to meer, dewyl het Zand en Slibbe, welke, bev neven het water, door het gemelde Kanaal , derwaard afgevoerd word, deszelfs bedde langs hoe meer verhoogen: waardoor, deze Rivier, by den geringften aanwas van 't bovenwater, terftond , tot eene merkelyke hoogte tegen de Dyken ftaat ; die, echter, by hunnen eerften aanleg, ter wederzyde die Rivier, te naby elkander geplaatft zyn, dan, om aan zo veel waters , den onbelemmerden doortocht te willen: toelaten. Ter dezer oorzake, worden gemelde Dyken, fchier alle Winters, vooral by Ysgargen met doorbraaken gedreigt. Om deze* reden, worden veelerly ontwerpen gefmeed, om:

in