is toegevoegd aan uw favorieten.

Karel van Karelsberg of Tafereel van de menschelyke ellende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XARELSBEK.G. III

op de linker borst) dewyl zy fcheenen bc- I geerig te zyn, om te weeten wat ik daarmede zeggen wilde; vervolgde ik: gy zyt nog niet recht gerust en vergenoegd. Ik zal, zo gy wilt, u leeren, hoe gy het moet aanleggen, om recht gerust en vergenoegd te leeven.

In plaats van het antwoord, borsten zy-allen uit in een luid gelagch, het welk telkens op nieuws begon, wanneer ik vroeg, waar zy over lagchten?

Eindelyk antwoordde een oud man my: „ Gy verwondert u, lieve vreemdeling 1 dat „ wy Iagchen ? Laat u hiervan een geval ver„ haaien. Daar kwam eens een mank gaande „ in een land, welks inwooners alle gezonde „ voeten hadden, en zeide: lieve menfchen! „ gy kunt nog niet genoeg gaan, ik zai hefjt

„ leeren, zo gy wilt toen lagchten ze

„ hem allen uit. Weet gy nu wel waar wy „ over gelagchen hebben?"

Een herhaald gelagch volgde op dit verhaal. Zo dra het ophield, zeide ik, dus gelooft gy niet, dat ik gerust en vergenoegd ben?

„ U kennen v/y nog niet, antwoordde de „ oude man, maar wel uwe landslieden.

Zie,