Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweede lichaam van ijle samenstelling, geen materie en toch in zekeren zin onstoffelijk, een soort overgang van de lijdelijke stof tot de abstracte energie en daarom dus aan het geestelijke verwant. Deze geniale trouvaille lost natuurlijk in zuivere wijsbegeerte geen enkele fundamenteele moeilijkheid op: zij geeft slechts een schijn-oplossing. En in de natuurkunde hebben wij vooralsnog geen plaats voor dat waaruit het astraal-lichaam heet te bestaan.

De spiritisten en occultisten trekken zich echter, en van hun standpunt terecht, noch van de philosophische ontoereikendheid noch van de physische onbestaanbaarheid van het astraal lichaam iets aan. Zij zeggen: wij zien het aan het werk. Het astraal lichaam van het medium toch is de geheimzinnige handelende macht welke in de spiritistische séances de ongelooflijkste feiten klaarspeelt welke met wijsgeerigheid en natuurkunde spotten. Volgens de spiritisten toch is het astraal lichaam in staat geheel of ten deele het stoffelijke lichaam te verlaten. Buiten het lichaam van het medium kan het dan mechanische werkingen ontvouwen. Zoo spreekt men van een astralen of fluïdieken arm met hand, welke uit het lichaam van het medium steekt, voorwerpen kan grijpen en arbeid kan verrichten. Daarna trekt die arm zich weer terug en verdwijnt in het lichaam.

Wij zullen ons nu niet verder ophouden met a-prioristische beredenee ringen over de mogelijkheid van dergelijke dingen. Voor den natuurwetenschappelijk onderlegden mensch is het bovenstaande klinkklare, ongerijmde onzin. Dat neemt niet weg, dat tientallen van scherpzinnige geleerden feiten hebben meenen te zien, welke met die onzinnige hypothese van een astraal lichaam in overeenstemming zijn. Van die feiten noem ik de volgende: 1. Dikwijls heeft men op spiritistische séances, waarbij voorwerpen op een afstand van het medium werden bewogen, opgemerkt, dat haar kleedingstukken op vreemde wijze in de richting van het bewogen voorwerp opbolden, alsof zij van binnen uit haar lichaam werden uitgestulpt. 2. Bij het medium Eusapia Paladino hebben talrijke onderzoekers een kouden stroom bemerkt welke gedurende haar krachttoeren als het ware uit haar hoofd woei, en wel het sterkst van een plaats waar zij een oud litteeken aan den schedel droeg. 3. Bij vele mediums heeft men weegproeven genomen. Haar gedurende de séance met stoel en al op een weegschaal geplaatst en haar gewicht

Sluiten