Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwezen door legenden, — zooals wij onze kinderen onderrichten door middel van prentenboeken en sprookjes —, ten einde de lessen te leeren, die nog liggen boven het verstandelijke begrip.

Een van de belangrijkste van deze volksverhalen is het Nibelungenlied, het verhaal van een wondervolle schat, verborgen onder de wateren van den Rijn. Het was een klomp zuiver goud. Geplaatst op een hooge rots verlichtte deze klomp de geheele omgeving onder water, waar waternimfen onschuldig ronddartelden in blijde vroolijkheid. Maar een van de Nibelungen, door begeerte gedreven, maakte zich meester van den schat, haalde hem uit het water en vluchtte. Het was voor hem echter onmogelijk het goud te vervormen, totdat hij afstand deed van liefde. Toen vervormde hij het tot een ring, die hem macht gaf over alle schatten der aarde, maar die tegelijkertijd twist en tweedracht voortbracht. Voor dezen ring verraadde men zijn vriend, versloeg men zijn broeder, en overal bracht hij onderdrukking, verdriet, zonde en dood, totdat hij weder in de wateren was teruggebracht en de aarde in vlammen verteerde. Maar later verrees er, als een nieuwe phoenix uit de asch van den ouden vogel, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar de gerechtigheid werd hersteld.

Dit oude volksverhaal geeft een wonderbare schildering van de menschelijke evolutie. De naam Nibelungen is afgeleid van de Duitsche woorden

Sluiten