Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kreeg hij aandoeningen aan de hartkleppen. Hij was echter gezegend met een onbuigbaren wil en een groote werkkracht; hij wilde nooit toestaan, dat lichamelijke storingen zijn werk voor de menschheid in den weg stonden. Hij had een boodschap aan de zielzieke wereld te brengen en niets mocht dit plan dwarsboomen. Vele van zijn lessen, brieven en boeken zijn geschreven terwijl hij tusschen kussens rechtop in bed zat na nachten van lijden. Maar de wereld wist het niet, want zijn trouwe vrouw was zijn bescherming en stond altijd klaar om hem bij te staan en moed in te spreken. Deze twee zielen trotseerden samen vele donkere dagen, wetende, dat zij de werktuigen waren, waardoor een verheven boodschap aan de wereld gegeven moest worden.

Na een serie lezingen en lessen, gehouden in het voorjaar van 1910 in de City of Los Angelos, werd Max Heindel ernstig ziek door een hartafwijking. Terwijl hij in het ziekenhuis lag tijdens een consult van verscheidene doctoren, die denkende, dat hun patiënt bewusteloos was, zijn geval aan zijn bed bespraken, hoorde hij hen verklaren, dat Heindel den nacht niet zou doorkomen en dat zijn geval hopeloos was. Nadat de dokters waren heengegaan, werkte Max Heindel met de hulp van zijn Leeraar aan zijn lichaam met het resultaat, dat drie uren, nadat de dokters zijn vonnis hadden uitgesproken, hij een vriend, die hem kwam bezoeken, verzocht hem buiten wat rond te rijden in een ziekenwagentje, en binnen êén week na deze ervaring dicteerde Max Heindel zijn tweede boek: „De Rozekruisers Wijsbegeerte in Vragen en Antwoorden"*) aan een stenograaf. Toen dit boek klaar was, ondernam Max Heindel weer een reis om lezingen te houden in de Staten Washington en Oregon, maar hij was niet in staat het hoofd te bieden aan de inspanning van openbare spreekbeurten, dus keerde hij weer naar Zuid-California terug en werd weer ernstig ziek als gevolg van overwerk. Na deze ziekte werd hij zoo vervuld van verlangen om te schrijven, dat hij zijn derde boek dicteerde, „De Mysteriën van de Rozekruisers"*). Eigenaardig is het, dat Max Heindel altijd zijn beste werk tot stand bracht onmiddelijk na iedere ernstige ziekte. Dan scheen, dat hij dichter bij zijn Leeraar, en in verbinding met de geestelijke werelden was.

*) Dit boek zal binnenkort verschijnen in maandelijksche afleveringen bij het R'damsch Studie Centrum.

Sluiten