Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE V.

PUBLICATIES VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN

'T ALGEMEEN IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE.

1786. Het Bestaan van God, door P. Schouten.

1787. Trap der jeugd. (S.) 1)

Leeslesjes voor het kunstmatig lezen. (S.)

De goddelijkheid der heilige schrift, door J. WlGERl.

Het onderwijs in spellen, lezen en schrijven. (S.)

Het kunstmatig lezen, door M. Nieuwenhuijzen. (S.)

1788. De vriendschap met God.

Vaderlandsche deugden. (S.)

1788—1834. Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen, 3 stukken.

(S.)

1788—1806. Volksliedjes. 5 stukken.

1789. Spel- en leesboekje voor eerstbeginnenden. (S.)

De zedelijke opvoeding der kinderen, door H. H. ten Oever en J. Wigeri. De brave man in 't burgerlijk leven, door J. Wigeri en D. Boing.

1790. Lijkredenen op M.. Nieuwenhuijzen, met portret, door G. Brender a

Brandis en M. C. van Hall.

1791. Pligten van handwerkslieden en dienstboden, door D. Boing.

Aan de schoolhouders in Nederland, door D. Boing.

De opleiding der jeugd in de scholen tot gezellige deugden, door B. Spoelstra en P. Weiland.

1792—'1794- Rekenboek voor de Nederlandsche jeugd, door H. Aeneae, 2 deelen. (S.)

1792. Hendrik en Anna, een volksroman.

1793. Het verband tusschen deugd en geluk, door J. H. Floh.

Nederduitsche spraakkunst, door L. van Bolhuis. (S.)

Voor ^welke zedelijke verbeteringen enz. zijn de ambachten, kunsten, neringen en is vooral de koophandel vatbaar ? door J. van Maanen Adz.

1794. Straffen en belooningen in de scholen, door J. H. Floh en A. van Dam. De opleiding der kinderen tot ambachten en handwerken, door T. van

Laar. '

1795. De zeden der Nederlanders, door D. van Hinloopen.

De brave huisvader en moeder in het gemeen burgerlijk leven, door

M. Bodisco en J. van Ouwerkerk de Vries.

De Naarstigheid, door W. B. Jelgersma en J. van Laar.

*) (S.) = Schoolgebruik.

Sluiten