Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1844* Over het gevoel van eigenwaarde, door H. van Berkum.

1845. Over de zucht naar standsverheffing, beschouwd in verband met het

lager onderwijs, door D. K. van Meerten.

1846. Tafereelen uit het leven van dienstbaren, door A. Biben.

1847. Kindergedichten, door J. P. Heije.

Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken, door J. R. Eilers Koch en J. R. Eilers.

1849. Geschiedkundig overzigt van het lager onderwijs in Nederland, door

P. K. Görlitz.

Zedeleer in spreuken, door J. R. Eilers Koch.

1850. Landontginning, een middel tot wering van armoede, door J. van

Konijnenburg Cz.

1851. Armwezen en armverzorging, door S. Blaupot ten Cate.

Handleiding tot de kennis der natuur. (S.)

i8Ö2. De behandeling van dienstbaren, door El. Schötling.

i853. Het kind in zijne eerste levensjaren, door Dr. Allebé.

1857. Handleiding voor het patronaat over armen, door A. J. P. Oort.

Leven en gezond zijn, door H. van Cappelle.

1859—1868. Handboek der Aardrijkskunde, door A. Winkler Prins. 4 stukken.

1860. Handleiding voor teekenonderrigt (met modellen volgens de methode

Dupuis). (S.)

Bijdragen tot de kennis van de voornaamste voortbrengselen van Nederlandsch-Indië :

1860 : de rijst.

1861 : de koffie.

1865 : het katoen.

1866 : de sago.

1861. De geschiedenis van Nederland, door C. H. M. Vierhout. (S.)

1862. Een blik op de Nederlandsche volksschool. (S.)

De omwenteling van i8i3, I., door Th. Jorissen.

1866. Volksvermaken, door F. Nagtglas.

ALMANAKKEN.

x8oo—i855. Erve C. Stichters Enkhuizer Almanak. (In deze almanakken is

alleen het mengelwerk door de Maatschappij verzorgd). i855—1892. Volksalmanak, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van t Algemeen.

KLEINE GESCHRIFTEN.

1844. Hij is al een man in de pot.

1847. Het steenen varkentje. •—• De avond vóór het in dienst treden.

Plezier hebben. —• Hoe iemand zich uit de laagte in de hoogte kan werken. Van waar het kwam, dat het huisgezin van Piet Jans meer en meer achteruitging en eindelijk tot armoede verviel. — Een ernstig woord aan de Nederlandsche vrijsters.

Iets over het nuttig lezen van den bijbel.

Op Kaa's bruiloft. — Wat moeder Aagt zei, of wat de vrouw doen moet, als ze den man van uithuizigheid wil terughouden.

Sluiten