Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deel aan Kapteyn's invloed te danken dat de sterrekundigen sedertdien zooveel waarde hebben gehecht aan het krijgen van gegevens over zwakke sterren. Zijn resultaten zijn voor een groot deel naast deze individueele parallaxen gebaseerd op seculaire parallaxen. Om in staat te zijn deze te bepalen, was een nauwkeurige kennis van de zonsbeweging een vereischte, en een groot deel van Kapteyn's energie en tijd heeft hij gegeven aan de bepaling van het bedrag en de richting van die beweging. Dit onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van verschillende nieuwe methoden en een kritische beschouwing van vroegere resultaten; het is het meest grondige onderzoek van dit onderwerp, dat ooit gedaan is. Alle groote problemen van de fundamenteele sterrekunde moesten onder de oogen worden gezien; Kapteyn's werk omvatte een nieuwe bepaling van de praecessie constante, van systematische fouten in het fundamenteele systeem der declinaties, enz. enz., en het leidde, als bijproduct, tot de ontdekking van de twee sterstroomen, waarover wij straks meer zullen te zeggen hebben.

Al deze onderzoekingen en vele andere, van zeer verschillende aard, doen ons een blik staan

Sluiten