Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaande onderzoekingen verscheidene bijkomstige resultaten verkregen. Het belangrijkste hiervan is ongetwijfeld de ontdekking van de twee sterstroomen, die door hem het eerst is medegedeeld aan het „International Congress of Science" in St. Louis in 1904, maar die pas algemeen bekend werd, toen hij het aan de „British Association" in Kaapstad in 1905 voorlegde. Het was een buitengewoon belangrijke ontdekking, die een enorme invloed op de ontwikkeling van de sterrekunde gehad heeft. Vóór 1905 was Kapteyn ongeveer de eenige die op het gebied der stellaire astronomie werkte, daarna werd het aantal onderzoekers op dat gebied plotseling enorm veel grooter. Het werk dat gedaan is en de conclusies, waartoe men tot 1914 gekomen was, zijn bewonderenswaardig uiteengezet in Eddington's uitstekende boek: Stellar Movements and the Structure of the Universe. Gedurende de laatste 15 jaar heeft de studie der sterstroomen niet die vooraanstaande plaats in het werk der sterrekundigen ingenomen, die daaraan nog tot 1914 werd toegekend. Zij mag dan niet zoo'n overheerschende bijzonderheid van het stelsel zijn, als algemeen direct na haar ontdekking werd aangenomen,

Sluiten