is toegevoegd aan uw favorieten.

Kosmos

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de relatieve beweging van A terq opzichte van S. Deze is het die wij waarnemen. De relatieve snelheid Ac is dan in ieder van de acht punten ontbonden in haar beide componenten Ad, loodrecht op, en Ae in de gezichtslijn. De eerste wordt waargenomen als een systematische eigenbeweging in hoekmaat, de andere als radieele snelheid. Zooals duidelijk uit het diagram blijkt is er een rotatie-effect zoowel in de transversale eigenbewegingen als in de radieele snelheden. Indien het geheele stelsel als een vast lichaam roteerde zouden er klaarblijkelijk geen afstandsveranderingen en geen systematische radieele snelheden ten gevolge van de rotatie zijn, maar indien, zooals in de figuur, de rotatiesnelheid met de afstand verandert, zal de relatieve radieele snelheid een dubbele periode vertoonen: zij is nul in H, naar buiten gericht in A weer nul in B, naar binnen gericht in C enzoovoort. Een gelijksoortig effect vertoonen de eigenbewegingen, maar dat kan slechts in de projectie in hoekmaat worden waargenomen, en is zeer klein tengevolge van de groote afstand. De radieele snelheid wordt in haar ware grootte spectrographisch waargenomen; de waarneming is onafhankelijk van de afstand