Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe waarnemingsgegevens en op een nieuw kritisch inzicht in hun verband met andere gegevens berusten.

Ondertusschen gaan de eenvoudige werkers in de wetenschap rustig verder, ieder werkende aan zijn eigen bijzondere probleem, ongestoord door de vele vreemde en tegenstrijdige dingen die rondom hen heen en in hun eigen huis gebeuren. En het is op dit rustige werk zonder eenig vertoon, dat de groote vooruitgang der wetenschap berust. Speciaal in de sterrekunde hebben alle gegevens, die de oplossing der groote problemen bepalen, twee eigenschappen gemeen. De eerste is de uiterste kleinheid van de grootheden die gemeten moeten worden. De bepaling van de afstanden, van de eigenbewegingen en de radieele snelheden, die het materiaal vormen, waarmede de groote constructies van de theorieën over het melkwegstelsel en het heelal worden opgebouwd, vragen alle een nauwkeurige meting van uiterst kleine grootheden. Het is altijd een strijd om de laatste decimaal, en de groote triomphen der wetenschap zijn dan behaald, wanneer dank zij nieuwe instrumenten of nieuwe methoden de laatste decimaal tot de voorlaatste is gemaakt. Zooals wij gezien

Sluiten