Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Elders in zijn werken noemt Ficino met bewondering een groot automaten-theater dat hij te Florence gezien had, werk van een Duitscher naar het klassieke voorbeeld van Heron.1 Dat de Duitsche cultuur van nog anderen dan technischen aard was, heeft Ficino spoedig begrepen na de eerste kennismaking met Duitsche geleerden. Den 21en Maart 14822 bracht Eberhard-met-de-baard, hertog van Wurttemberg, op zijn doorreis naar Rome, waar paus Sixtus IV hem e gouden roos wilde uitreiken, een bezoek aan Florence In zijn gevo g waren enkele hoogleeraren van de Universiteit van Tubingen.

Hertog Eberhard, schoon zelf niet klassiek gevormd, had steeds een open oog gehad voor het groote belang van humanistische studiën. Vertalingen van het Oude Testament, van verscheidene klassieke auteurs en zelfs van een Indisch boek, op zijn aansporing tot stand gekomen, hadden de behoefte aan een universitair centrum ïevendig doen gevoelen. In 1477 ging de hertog er toe over te Tubingen een Universiteit te stichten, welke hij met vele privilegiën begi igde Beroemde mannen wist Eberhard, die in zijn tijd als een ideaal-vor werd beschouwd, aan zijn instelling te verbinden: Conrad Surnmen hart, den eersten wetenschappelijken Hebraicus van Duitsch land Ludwig Vergenhaus den ouderen, scherpzinnig jurist en historicus .drijver van de „Kroniek der wereld", en den grooten kenner van het kerkrecht MatthiasPreninger. Vergenhaus en Preninger bleven met het practische leven in nauw contact de eerste als kanselier van Stuttgart en Preninger in gelijk ambt te Constanz. Daarna kwam nog Gabriël Biel, de laatste der scholasüeke meesters den roem van Tübingen verhoogen.

Vergenhaus, Preninger, Biel en Johan nes Reuchhn kwamen in het gevolg van hun vorst te Florence. Het was Maart 1482 de groote Humanisten Filelfo en Lorenzo Valla waren reeds overleden,

1 oo I 112: „Vidimus Florentiae Germani opificis tabernaculumin quo

Lamers. Griechische Kultur im Bilde, S. 8?. v_n 7:in

2 De nauwkeurige datum is beken^ g GeigVr Reuchhn s Brief wecbsel, „De arte Cabbalistica" aan paus Leo X. U. Oeiger, kcmcdhw» ,

3 Cf6 Gei ge r, Joh. Reuchlin, S. 21, ff. Stichtingsbrief doorden Pausin 1477, door keizer Friedrich III in 1484 (Herzog's R.E.P.*. Bd. XX, S. -71).

Sluiten