is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Buddhistische doodenfeest in China en Japan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoemde schrijver, het eerst door het volk en ten slotte door het Hof gevierd (een ongewone volgorde in Japan!), doch wanneer zij opkwam is onbekend. Voor het eerst vinden we haar voluit genoemd in de Chikamoto nikki, een dagboek van de 15de eeuw, waarin zij vermeld wordt als een feest, gevierd in de 7de maand van de jaren 1465, 1473 en 1481, en wel door de k r ij ge r s k 1 a s s e. Aan het Hof vinden we haar voor 't eerst genoemd in 1476 en 1495, n.1. in de Chikanaga kyöki en een ander dagboek (van Miyudono) uit dien tijd. Een dagboek betreffende de verschillende zendingen van het eene paleis te Kyöto naar het andere in dienzelfden tijd (de Denchïi möshitsugi no ki, in de Gunsho ruiju, Nr. 407, p. 279), vermeldt de viering van dit feest op den 9den van de 7de maand ; van uit het Keizerlijk Paleis werden 1000 rollen zijde, begeleid door een officieel schrijven, naar Samböin-dono gezonden, en een doos met vermicelli, een doos met jonge lotuswortels en drie vaten Keizerlijke wijn aan Ichijö-in-dono. De bezoeken, die bij deze gelegenheid werden afgelegd, veranderden later in recepties van genoodigde gasten. De dames, gekleed in suzushi (fijn zijden gaas), ontvingen den eersten beker wijn, waarop den heeren verzocht werd de ceremonie der zes of zeven bekers wijn te vervullen.

Ook aan het Hof van den Shögun te Yedo had dit feest plaats. Op den llden der zevende maand werd een maaltijd, bestaande uit drie soorten vloeibare spijs en één schaal gekookte groenten van het Nishimaru paleis naar het Honmaru paleis gezonden, en de Hofdignitarissen gingen ten Paleize ter maaltijd, En op den 15den dag dienden visschen, in den paleistuin aan het strand gevangen, als tegengeschenk van het laatste naar het eerste paleis *).

Andö Tameaki zegt in zijn Nenzan kibun (1702), dat de ceremonie van 1476, genoemd in Chikanaga's dagboek, de

') Kokushi daijiten, p. 138, s. v. iki-mitama.

127