Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den zoeker: een eindeloos lange weg ligt voor den moedigen mensch, die binnentreedt, een tocht wordt van hem geëischt, die alleen mogelijk wordt gemaakt door het niet wankelend geloof, dat volharding, doch in dit geval, zeker dan tot het doel voert. In later tijd zijn beide types gecombineerd, doch dit houd ik beslist voor secundair.

Het tweede type achten wij het oudste. Wie daar, zooals een tijdgenoot doet1), als oorspronkelijke beteekenis in speurt de mythe van „de reis der ziel naar volmaking", houdt een veel latere ontwikkelingsphase voor het uitgangspunt. Dit laatste ligt elders.

2. Kringdans en kringloop staan zoowel met elkander als met deze Labyrinthvoorstelling in genetisch verband. De loop of dans van den mensch-alleen is jonger dan de kringvormige beweging van den jongen man te paard, den paard-mensch. Het oudste is hier wellicht het paard alleen. Het paard staat in dit verband in den dienst van Demeter en van haar gemaal Poseidon, wiens oudste naam ïlorióHi immers „gemaal der Moeder-Aarde" beteekent. Men denke ook aan het paard als „Totenpherd".

3. Deze trias : kringbouw, kringdans, carroussel stond met den doodendienst in verband. Creta, Rhadamanthys, Minos, de lijkspelen voor Patroclus, Vergilius' getuigenissen ten aanzien van Anchises' lijkspelen en Aeneas' afdaling in het doodenrijk zijn slechts enkele doch welsprekende data. Zij staan echter ook in verband met de stichting van steden, ook met de vernietiging van stedenbouw. Ook hier weer de gegevens van Vergilius, en bijzonder van waarde zoowel het paard van Troie als de magische ontbindingsceremonie, waardoor Achilles, driemaal

x) W. F. J. Knight, Antiquity 1932, VI 445—458: Maze Symbolisrn and the Trojan game; p. 449, ziet hij er in „the Universal Myth of the soul's journey to perfection" maar een initiaticritus. Dit is zeker een latere bestemming van dit gegeven geworden, waardoor ook bij de Eleusinische mysteriën van een dwaalweg paar binnen sprake was, z. Lucianus KmanXovi c. 22.

18

Sluiten