Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. het klooster Dochiarioe op den Mont-Athos (1568). Twee

volkomen identische Christusfiguren met den baard, naar het in Slavische landen gebruikelijke type van den „Christus-van-het-medelijden" beneden in een grooten nimbus zonder lichtstralen, boven in een nimbus met drie stralen. De aardsche Christus staat temidden van de apostelen, om geen twijfel te laten aan den zin der voorstelling. De inscriptie is:1) oAog %v èv rolt; xaxo) etc.

2. in het klooster Vatopedi op den Mont-Athos (1652). Twee

volkomen identische Christusfiguren, als boven. Inscriptie als boven 2).

3. Lavra op den Mont-Athos (1536) in de trapeza. Beneden:

Christus met baard in een grooten nimbus tusschen de apostelen. Boven moeilijk zichtbaar, nimbus met 3 stralen 3).

4. Chilandari, in de Trapeza. In dit Serbisch klooster op den

Mont-Athos, dat onder de jaloersche hoede van Serbische vorsten-ktitoren, het Slavonisch voor diensten en kerkelijke opschriften gebruikt, in het kloosterleven een eigen stijl en eigen levensgewoontes invoert, en dat zich gedurende eeuwen practisch geheel los gevoelt van het patriarchaat in Constantinopel, treedt onmiddellijk een variant van de orthodoxe iconographie der 15e strophe op: Beneden: Christus met den baard, rechtopstaande in een nimbus die het lichaam omsluit, tusschen de apostelen. Boven: drie engelen die de Triniteit voorstellen 4).

De afbeelding in het Markof-klooster nabij Skoplié in Joegoslavië.

Wegens de kunstzinnige en iconographische belangrijkheid

*) Zie Millet, Mont-Athos planche 236 n°. 1.

2) KOHJAKOBI HKOHOrPAfcla EOrOMATEPH, t. II p. 389.

3) Millet, ib. planche 147.

4) Millet, ib. planche 103 n°. 1.

197

Sluiten