is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

définitivement Vinterdiction que la lettre nous impose.

Au surplus, ... si la Magonnerie devait continuer a se confiner dans le cercle étroit qu'on voudrait lui tracer, je le demande, & quoi servirait la vaste organisatinn, Vimmense développement qui lui sont donnés. — S'il fallait ainsi la circonscrire, fermons plutót nos Templesnous trouverons assez au-dehors les moyens d'accomplir la faible tdche qui nous resterait a fournir.

opgelegd verbod voor goed ter zijde te schuiven.

Daarenboven,... als de Vrijmetselarij moest blijven voortgaan zich op te sluiten in het nauwe kringetje, dat men om haar heen wil trekken, waartoe dan, vraag ik u, zou de wijde ontplooiing, de geweldige uitbreiding dienen, die men haar gegeven heeft ? Als ze aldus moest worden opgesloten, laten we dan maar liever onze Tempels dicht doen; daarbuiten zullen we dan gelegenheid genoeg vinden om het weinigje zaaks te vervullen, dat ons dan nog te verrichten overbleef.

Geciteerd in Les F.-M. peints par eux mêmes, p. 15-16. Woorden van den voorz. Grootmeester Verhaegen.

En nadrukkelijk weer drong de Gr.'. Redenaar aan:

No. 180.

TRACÉ DES TRAVAUX DE LA GRANDE FÊTE SOLSTICIALENATIONALE, célébrée par le Gr.-. O.', de Belgique, le 24e J.\ du 4e M. 1 An de la Ve L.\ 5854.

TEXT:

Je vous le demande, mes FFF.-., pouvons-nous ... nous arrêter devant un article du règlement du G.\ Or.\ qui ne permette dans aucun cas aux Atel.'. maQonn.-. de s'occuper de matières politiques et religieuses? .. . Comment, on ne veut pas que nous nous occupions de matières politiques et religieuses ...? . . .On veut bien nous permettre de penser; mais on ne veut pas que nous puissions agir! (Applaudissements.)

.. . Toutes les qrandes questions de principes politiques, tout ce qui a trait a. I organisation, a Vexistence, a la vie

VERTALING:

Ik vraag u, mijne BBr.'., kunnen wij... blijven stilstaan voor •een reglementsartikel van het Gr.'. O.'... . dat in geen enkel geval den magonnieken Werkplaatsen toestaat zich met politieke en godsdienstige onderwerpen bezig te houden ?... Hoe, men wil niet, dat wij ons bezighouden met staatkundige en godsdienstkwesties...?... Men wil ons wel toestaan te denken; maar men wil ons niet de mogelijkheid laten te handelen. (Toejuiching). . .. Alle groote staatkundige beginselkwesties, alles wat betrekking heeft op de inrichting, het bestaan, het leven