is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE REVOLUTIE-GEEST DER VRIJMETSELARIJ

Bij het beschouwen van het standpunt der Vrijmetselarij tegenover het wettig Staatsgezag houde men rekening met hetgeen reeds meermalen in dit werk is aangehaald — laatstelijk in citaat no. 209 — omtrent de onjuiste beweringen, waarmee, naar ma?.', schrijvers zelf erkennen, de Vrijmetselarij den lieden omtrent hare .ware bedoelingen het spoor bijster tracht te maken.

Tot deze soort van betuigingen kan men zonder eenig gevaar van misvatting — het zal zoo aanstonds overvloecjig bewezen worden — de volgende rekenen van den Mag.'. Scheurkalender der Haagsche loge Hiram Abiff:1)

Uit het zedelijk wetboek van den Vrijmetselaar.

Bemin uw Vaderland en uw Vorst.

Gehoorzaam aan de bestaande Wetten.

Het effect van dit betoog wordt nu niet precies versterkt, als men in een ander Loge-orgaan leest:

No. 226.

FREIMAURER-ZEITUNG, 24 December 1864:

TEXT: VERTALING:

Wenn in vielen maurerischen Kon- Als er in vele magonnieke grondregels stitutionen steht, dass die Freimaurer staat, dat de Vrijmetselaars vredig en f riedlich und den Staatsgesetzen er- aan de Staatswetten onderdanig moeten geben sein mussen, so geschieht es zijn, dan gebeurt dit slechts om den nur, um den Argwohn der Tyrannen argwaan der tyrannen in slaap te •einzuschlafern. wiegen.

Ceciteerd in' Kleines Handbuch der Freimaurerei, von Franz Ewald, p. 10.

We staan hier dus tegenover eene bevestiging en eene ontkenning. Een kalm en zakelijk onderzoek van de leer en de feiten zal moeten aantoonen, wat we in deze te denken en te houden hebben.

De eigenlijke Grondwet der Vrijmetselarij van 1717 komt dan wel op de eerste plaats voor naslaan in aanmerking. Bij 't lezen van de betrokken zinsnede zal men getroffen worden, doordat het in een nog zeer conservatieven en gezagsvollen tijd verschenen en zeer behoedzaam saamgestelde werk wel niet rechtstreeks een verzet tegen eenig staatsgezag goedkeurt maar den bedrijver daarvan zijdelings in bescherming neemt door vast te stellen, dat hij om die daad niet buiten de gemeenschap der Orde mag gesloten worden:

') Jaargang 1898, blaadje van Maandag 3 januari, voorzijde.