is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

selarij erkend. Sterker, zij bevestigen, wat het Mag:. Weekblad reeds toegaf (ziecit. no. 235): dat de Vrijmetselarij de hand heeft gehad in alle groote omwentelingen, die later den bestaanden toestand in Europa gewelddadig schokten :

No. 248.

FREIMAURER-ZEITUNG, 24 Dec. 1864 :

TEXT:

Die (ranzösische Revolution von 1789 ist nur ein Werk der Freimaurer gewesen; denn alle hervorragenden Manner jener Zeit waren Freimaurer. Nachher hat der Freimaurerbund daselbst gleichfalls die Revolution der Jahre 1830 und 1848 geleitet. Alle italienischen Umwalzungen vom Jahre 1822 bis zu den Jetzten glorreichen Ereignissen, wem soll man sie anders zuschreiben als dem Bunde? Sind nicht die Carbonari seine Söhne?

VERTALING:

De Fransche Revolutie van 1789 is slechts een werk der Vrijmetselaars geweest; want alle vooraanstaande mannen uit dien tijd waren Vrijmetselaars. Later heeft de Vrijmetselarij daar eveneens de omwenteling der jaren 1830 en 1848 geleid. Alle Italiaansche revoluties, van het jaar 1822 af tot de jongste roemrijke gebeurtenissen toe, aan wie anders dan aan de Orde zal men ze toeschrijven ? Zijn niet de Carbonari hare zonen ?

betuiging

ginselen,

vangen

Geciteerd in Kleines Handbuch der Freunaurerei, von Franz Ewald, p. 9 en 10.

Met die „jongste roemrijke gebeurtenissen" werd gedoeld op de uitroeping van Victor Emmanuël tot koning van Italië den 17 Maart 1861.

Wat met name de proclamatie betreft der Fransche Republiek van Februari, kan men in de officiëele „Moniteur" van 7 Maart 1848 lezen, hoe Br.". Crémieux (Isaac

A l. 1 _ A 11 • T .1. TT .. v . . . . v

"uu'fuc, suciuer aer rtinance israelite Universelle) als lid der voorloopige regeering den 6 Maart eene deputatie van Loge-leden ontving, om hunne

nphii'nii'nrr iran incfammïnn 4-a I l J r t .

luoitumixuy lc dduvddruen mei „aen rnomi nunner eigen bewaardoor „het geheele vaderland de magonnieke wijding had ontDe denutatie hnnrl Hf» vnnrlnnni^A r j.

^ . T , ' , — . -—ucu oicuii aau van ue

4(1 (11111 I r\rta /4<n 1; 1 < 1. • • ,

tij vcitcyenwooraigae, „eer voltooiing van den aangevangen, arbeid." Crémieux antwoordde, dat de republiek „in den vervolge niet anders zou handelen dan de Vrijmetselarij zelve."')

Lamartine, Crémieux' medelid in het voorloopig bewind — hij was geen Vrijmetselaar maar droeg de Vrijmetselarij een warm hart toe — liet zich eveneens ondubbelzinnig uit:

LATOMIA, 1848, IX, p. 284.

TEXT: VERTALING:

Am 10. Marz erklarte Lamartine auf Den 10 Maart verklaarde Lamartine ') Vgl. La F:. Af.-, contemporains, Onclatr, p, 211-212,