is toegevoegd aan je favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het program der Italiaansche Vrijmetselarij vindt niet alleen steun bij de Angelsaksische Vrijmetselarij, gelijk in cit. no. 327 werd aangetoond, maar wekt ook echo's bij de Germaansche Vrijmetselarij, zelfs bij de — betrekkelijk — onaanzienlijke Nederlandsche. Zoo kan men, hetgeen de internationale Vrijmetselarij beoogt, in een kort begrip saamgevat vinden in een Nederlandsche maq.\ uitgave:

No. 333.

* MAgONNIEKE SCHEURKALENDER 1898, uitgegeven door de loge

„Hiram Abiff", blaadje van 18 Juli;

TEXT: TRADUCTION:

Wanneer het lijk van het Pausdom definitief begraven zal zijn, dan zullen de Vrijmetselaren de klove tusschen de eeuwige slad en het Vaticaan weer aanvullen. Het Vaticaan zal dan als de éérste Groot-Loge, de Dom van St. Pieter als de éérste Tempel van den Bond der Menschheid met nieuwe heerlijkheid verrijzen ...

Br.-. M. G. GONRAD.

Quand le cadavie de la Papauté sera enterré définitivement, les Francs-Maijons rempliront le gouffre entre la Ville Eternelle et le Vatican. Alors, leVatican ressuscitera revêtu d'une nouvelle splendeur comme la première GrandeLoge, la basilique de S. Pierre comme le premier temple de 1' Alliance de 1' Humanité.

F.\ M.-G. GONRAD.