is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volle te aanvaarden; ten tweede omdat aan een reiniging met water een andere met vuur vast verbonden schijnt — en dat is hier niet het geval — en ten derde omdat het opstijgen uit het horizontale na daarin te zijn ondergedompeld geheel past in het kader van deze drie reizen. Na de tweede reis is de Cand.\ het horizontale ontstegen en ondervindt daardoor de harmonie van de derde reis. Aan die derde reis is het drinken van den beker der bitterheid vast verbonden, dit is een onderdeel van die reis; juist door vr ij willig dien beker tot op den bodem te ledigen is de ziel in staat om tot de harmonie, tot de Eenheid, op te stijgen.

Maar in den eersten graad ziet de Cand.\ op dit moment nog maar een flauw schijnsel van Licht; of dit nu geschiedt door een buitensten blinddoek weg te nemen, zooals de CHA wil, of wel door wolfsklauw te branden, zooals in het oude rituaal is beschreven, is symbolisch van dezelfde beteekenis maar de eenvoudiger methode van het afnemen van den buitensten blinddoek is m. i. beter, wijl de Cand.\ dan in een flauw schijnsel van Licht b 1 ij f t gaan, terwijl het licht bij het branden van wolfsklauw of van een soortgelijke stof driemaal opvlamt en daarna weer dooft. De symbolische bedoeling is, dat het Lichtschijnsel hem gewordt als gevolg van het vrijwillig aanvaarden van den bitteren beker, dat hij daardoor de harmonie vindt in eigen ziel.

Nadat dan de Cand.\ nogmaals heeft verklaard te blijven volharden in zijn voornemen om tot de Orde toe te treden, wordt hij naar het Altaar gevoerd; hij zal daar knielen op linkerknie en de linkerhand leggen op P.\, W.\ en Bijbel.

In het oude rituaal — en dit is door de CHA overgenomen — knielt de Cand.-. zoowel in eersten als in tweeden graad bij het afleggen van de belofte op de rechter knie en legt de rechter hand op de Drieëenheid der Groote Lichten, terwijl het oude rituaal hem in den Tempel deed binnenkomen met linker knie en borst ontbloot —