is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Leerlingscatechismus.

A.\ M.\. Br.-. Cer.-.M.'., wil den Leerling naar de Gebr.\ Kol.-, geleiden.

A.-. M.\. Br.-., zijt gij L.\ V.-.M.-.?

Red.-.. Alle mijne Bbr.\ erkennen mij daarvoor, A.-. M.\

A.-. M.-.. Wat is de eerste plicht van den V.-.M.-.?

Red.-.. Zichzelven te leeren kennen.

A.\ M.\. Waar is u dit voorgehouden?

Red.-.. In de Donk.-. K.\.

A.\ M.-.. Wat beteekent die Kamer?

Red.-.. Het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen.

A.\ M.\. Waarom hebt gij uwe metalen afgegeven?

Red.-.. Om den weg naar het Licht te kunnen vinden.

A.\ M.\ .Waarom hebt gij u geblinddoekt?

Red.-.. Om het Licht in de duisternis te herkennen.

A.\ M.\. Hoe zijt gij hier gekomen?

Red.-.. Als een vrij man van goeden naam, die zoekt opdat hij zal vinden, die bidt opdat hem gegeven worde, die klopt opdat hem worde opengedaan.

A.\ M.\. Is u opengedaan?

Red.-.. Ik ben den Tempel binnengegaan door de westelijke Tempelpoort en werd gegrepen door de beide Opzz.\.

A.\ M.\. Wie bracht u hierheen?

Red. .. Mijn Geleider.

A.\ M.\. Waarheen heeft Hij u verder gevoerd?

Red. .. Hij deed mij drie reizen ondernemen van het W.\ door het N.\ naar het O.-, en weer terug naar het W.\ door het Z.\.

A.\ M.\. Wat beteekenen zij?

Red.-.. Zij hebben ieder een eigen strekking, te zamen duiden zij den moeilijken weg naar het Licht aan.

A.\ M.\. Wat beteekent de eerste reis?

Red.-.. De struikelblokken die ik in mijzelven vond.