is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A.\ M.\. Hoe lang is de T.\?

Red.-.. Van het W.\ naar het O.'..

A.\ M.\. Hoe breed is hij?

Red.'.. Van het N.\ naar het Z.\.

A.-. M.\. Hoe hoog is de Tempel?

Red.*.. Tot in de Hemelen.

A.\ M.\. En hoe diep?

Red.-.. Tot in de diepste diepten der aarde.

A.-. M.\. Waarop steunt de Tempel?

Red.-.. Op drie Kolommen, W.-., K.-. en S.-. in den vorm van een Winkelhaak.

A.-. M.-.. Waar staat de Winkelhaak in den Tempel?

Red.-.. In het W.-. op het Tableau.

A.-. M.\. Wat beteekent het Tabl.-.?

Red.-.. Het beeldt den weg naar het Licht uit. ^

A.\ M.-.. Waardoor wordt het Tabl.-. omgeven?

Red.-.. Door den Getanden Rand.

A.\ M.-.. Wat beteekent deze?

Red.-.. De Broederschap der VV.'.MM.-..

A.-. M.-.. Wat vindt ge op het Tabl.-.?

Red.-.. In het O.-, den Passer, welks punten wijzen naar Schietlood en Waterpas in het W.\; tusschen beide den Tempel, dien men bereikt door 3, 5 en 7 na het „Ken Uzelven" te hebben verstaan. Boven de beenen van den Passer vindt men in het O.-, den Winkelhaak, die is de samenstelling van Schietl.-. en Wat.-.; op de beenen van den Wink.-. vindt men Zon en Maan en tusschen P.-. en W.-. den Meester (het Alziend Oog).

A.-. M.-.. Wat vindt ge verder op het Tabl.-.?

Red.-.. Den Ruwen Steen, Hamer en Beitel en den 24-deeligen Maatstok.

A.-. M.-.. Wat beduiden zij?

Red.-.. Den arbeid van den Leerling, die uit den Ruwen Steen het Kubiek heeft te maken.

A.-. M.-.. Hoe arbeidt gij?

Red.-.. Met den Hamer drijf ik den Beitel voort om