is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Red. .. In het hart van de VI/. Ster.

A.\ M.\. Waar hebt gij de VI/. Ster gevonden?

Red/.. In het O/..

A.\ M.\. Wat beteekent zij?

Red/.. Het Licht van het Heelal.

A.\ M.\. Hoe zijt gij in de Gezellenloge gekomen?

Red/.. Geleid door mijn Meester, die mij deed aankloppen opdat ik hooger loon waardig zou worden.

A.\ M.\. Waarom ontvangt de Gezel hooger loon dan de Leerling?

Red/.. Omdat het meer waarde heeft op den weg des Lichts voort te gaan dan het Licht alleen te hebben gekend.

A.\ M.\. Waar bracht uw Geleider u het eerst?

Red/.. Voor mijn hoogsten rechter opdat deze over mij zou oordeelen.

A.\ M.\. Hoe vondt ge de Loge, toen gij binnentraadt ?

Red/.. In het volle Licht van de Zuiderkolom.

A.\ M.\. Hoe zijt ge Metgezel V.-.M.-. geworden?

Red/.. Door vijf reizen aan de hand van mijn Geleider in de Zuiderkolom.

A.\ M.\. Wat beteekenen die reizen?

Red/.. Zij hebben ieder een eigen beteekenis, te zamen beelden zij den moeilijken weg naar het Licht uit, dien de Gezel heeft te gaan.

A.\ M.\. Hoe was uw eerste reis?

Red/.. Met Hamer en Beitel, de werktuigen van den Leerling.

A.\ M.\. Hoe was uw tweede reis?

Red/.. Met Liniaal en Passer; de Liniaal behield ik tijdens de volgende reizen, met haar trok ik de rechte lijn naar het Oosten. Met den Passer mat ik den afstand tusschen den tweeden en den eersten Opz/., tusschen de Noorder- en de Zuiderkolom in het Westen.

A.\ M.\. Hoe was uw derde reis?

Red/.. Met Liniaal en Hefboom, welke laatste mij dien-