is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Westelijken vleugel van het paleis weinig meer was dan een samenhooping van tempeltjes of met zuilen versierde crypten, bestemd voor ritueele gebruiken, met overeenkomstige ruimten er boven. De in dit kwartier het best bewaard gebleven kamer — de „Kamer met den Troon" — geeft zeer veel gissingen van een godsdienstig soort. De fijn-afgewerkte gebeeldhouwde zetel in het midden met steenen banken rondom, de heiligegriffioenenwelkeaan den eenen wand den ingang naar een binnentempel en aan den anderen den troon zelf bewaken, het recht tegenover den troon gelegen langs afdalende treden bereikbare geheimzinnige bassin — dit alles is wel geschikt om het beeld op te roepen van een soort consistoriekamer of kapittelhuis. Hieraan werd nog een treffend dramatisch tintje gegeven — als een herinnering aan de ramp welke de laatste verwoesting teweegbracht — door de albasten zalffleschjes welke op den vloer staan naast de voor hun vulling dienende omgevallen oliekruik en — zooals wij mogen afleiden — gereed gezet waren voor een ceremonie van zalving. Het is welhaast onmogelijk niet tot de conclusie te komen dat de „Kamer met den Troon" te Knossos bestemd was voor godsdienstige verrichtingen.

„De meest opvallende punten van de inrichting (Plaat II, 2) brengen ons vanzelf tot een interessante vergelijking met een onlangs in een der verwante Anatolische heiligdommen ontdekte rituaal-kamer. Bedoeld wordt de „Inwijdingszaal" welke door de Britsche onderzoekers in het heiligdom van Men Askaenos en een als Demeter beschreven Moeder-Godin, bij het Pisidische Antiochië werd uitgegraven. De troon zelf, de steenen banken in de rondte, en het bassin aan de tegenoverliggende zijde van den troon vertoonen hier alle een sterke overeenkomst en zijn in denzelfden onderlingbetrekkelijken stand geplaatst. In het Galatische Heiligdom zien wij, weliswaar op grootere schaal, een kamer