is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een der vormen van Dionysus was — de „Vlammende Ster der nachtelijke Inwijding", zooals Aristophanes hem noemt.1) Daarachter marcheerden de met mirten bekranste jonge mannen, met schilden en speren die in het zonlicht flikkerden, wier plicht en voorrecht het was tot geleide te dienen voor de Heiligdommen, welke hoog op den praalwagen stonden in de groote teenen manden, nog omwikkeld met purpere wol. Achter hen kwamen de hiërophant en zijn ambtenaren, gekleed in hun purpere gewaden en getooid met mirtenkransen, gevolgd door de mystae onder de hoede van de mystagogen. Na hen kwam de groote groep ingewijden en het volk, gerangschikt volgens hun stammen en districten, voorafgegaan door de burgerlijke overheidspersonen en den raad der vijfhonderd. Deze prachtige stoet werd gevolgd door een trein lastdieren, beladen met slaapgerei en mondvoorraad voor het meerdaagsch verblijf te Eleusis.

De processie bereikte het heilige dorp na zonsondergang en glinsterde als een rivier van vuur door het vlammende licht der toortsen welke door een ieder gedragen werden. Na een geweldige ovatie werden de Heiligdommen in de heilige ruimten gedragen door den hiërophant, die ze weer in het geheime reliquieënkastje in de inwijdingshal (Telesterion) plaatste. De volgende twee dagen — gedurende welke het eigenlijke ceremonieele onderricht plaats had — werden door de ingewijden binnen de muren van den tempel doorgebracht, en heel de schitterende viering besloot met een feestelijke bijeenkomst buiten de tempelmuren waaraan deelgenomen werd door alle burgers, die na afloop rustig naar huis terugkeerden.2)

In de Groote Mysteriën werd de leering over het

') Aristophanes: De Kikvorschen, 346.

) Les Mystères d Eleusis, Hfdst. XI en XII op verschillende plaatsen.