is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loge van Engeland te Parijs, waarvan hij Groot Kanselier en Redenaar was, grooten invloed op de Fransche Vrijmetselarij. Het was een vrij goede Redevoering, doch niets zeer buitengewoons. Toch schijnt zij juist dien stoot gegeven te hebben, welke noodig was om de Fransche beweging der hooge graden tot werkzaamheid te brengen, en sindsdien hebben de makers der hooge graden Ramsay steeds als hun voorbeeld beschouwd.

Hij verkondigde dat het ideaal der Vrijmetselarij was: een Universeele Broederschap van beschaafde menschen, een Geestelijk Rijk dat de wereld zou veranderen. Hij zinspeelt op de drie graden en noemt hen Novices of Leerlingen, Gezellen of Beëedigde Broeders en Meesters of Volmaakte Broeders — ietwat afwijkende titels, welke mogelijk slaan op een andere soort overlevering. Van hen wordt geëischt dat zij respectievelijk de zedelijke deugden, de heldendeugden en de Christelijke deugden beoefenen.

Volgens hem werd de Vrijmetselarij in de grijze oudheid gesticht en ten tijde der Kruistochten in het Heilige Land vernieuwd of hersteld. Zij heeft verwantschap met de oude Mysteriën, vooral met die van Ceres te Eleusis, van Isis in Egypte en andere.

Kruisvaarders namen een stel „oude teekens en symbolische woorden welke ontleend waren aan de welbron van den godsdienst" aan, die bedoeld waren om Kruisvaarders van Saracenen te kunnen onderscheiden en door strenge geloften van geheimhouding verborgen gehouden werden. De innige band tusschen de Kruisvaarders-Vrijmetselaars en de Ridders van St. Jan van Jeruzalem is de reden waarom de Blauwe graden St. Jans-Vrijmetselarij genoemd worden. De teruggekeerde Kruisvaarders brachten Vrijmetselaarsloges naar Europa en vandaar werden zij in Schotland ingevoerd, waar „Jacobus, Lord