is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XII.

DE INTERNATIONALE ORDE DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ.

Het Herstel van een Oud Landmerk.

De Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij onderscheidt zich van de overige Ma<jonnieke wereld door het tot de Vrijmetselarij toelaten van vrouwen op gelijken voet met mannen. Hierdoor brengt zij niet iets nieuws in de Vrijmetselarij, doch herstelt zij eerder een der oude landmerken dat vergeten was gedurende de verwarring van de Mysteriën met de werk-Vrijmetselarij van de Middeleeuwen. Zooals wij gezien hebben, werden zoowel in Egypte als in Griekenland vrouwen tot de Mysteriën toegelaten en konden zij evenals de mannen tot de geheimste heiligdommen doordringen. De officieren van de mannelijke Vrijmetselarij zijn tegenwoordig voor het meerendeel tegen haar toelating. Zij zijn — en volkomen terecht — ten sterkste doordrongen geworden van het uiterste belang van het ongewijzigd handhaven der ritualen en gebruiken, doch zij beschouwen geheel ten onrechte het toelaten van vrouwen als een ernstige afwijking van het oude gebruik. De leden der Gemengde Vrijmetselarij zijn even strikt in hun eerbied voor de overleveringen, doch in deze aangelegenheid geven zij er de voorkeur aan het oudere gebruik te volgen, dat tevens de bijkomende verdienste heeft van logisch en billijk te zijn. Daar reïncarnatie een feit is, bestaat er geen verschil tusschen het ego (of de ziel) van een man en van een vrouw, en wij zien geen