is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Locke, John 151

Locksley Hall 174

„Lodge of the Acception" 221-22 Loge „Antiquity" No. 2 223

Loge, Groote Witte 11, 15, 39, 67, 68, 168, 171, 172,181, 182, 189, 209, 219, 229, 267, 269, 281, 283, 297

Egypte een centrum der 39

— staat achter de Vrijmetselarij 39, 41, 71, 295

Loge-notulen, nasporingen in 3 Loge, wijding van een 35-37

— te York 224 Loges van werk-vrijmetselaars 4 Logos en mythe van Osiris 59-60

nederdaling van den 57, 60, 63 het Woord Gods of de 118 Lotharingen, Hertog van Luitprand 196

Maan, zinnebeeld der 29

— en 33°, vermogen van

Isis 68-69, 69-70

Maat-Heroe 138

Mackey 151, 154, 194

Lexicon van 44

Encuclopaedia van 109, 213, 285, 288

Maf onnieke symbolen op Kreta 96-97

— op muurschilderingen 5

— teekens op Kerken 6, 194,

199, 205

— teekens op Kreta 97 Maestri Comacini, I 245 Magie, ceremonieele 10

— der Eleusische Mysteriën 144-47

Magistri Comacini 198, 245

Magna Grecia 150, 158

Maier, Michel 258, 262

Maïs ongeschikt voor Loge-

wijding 37

Maïtre Tacques 201-03

— Soubise 202, 203 Maïtres Ecossais 279 Malory, Sir Thomas 189 Malta, Ridders van 245 Manes 24, 245, 247 Manetho, Egyptische geschiedschrijver 24

Manichaeërs 245, 246, 247

Manningham, Brieven van 229 Manoe 23, 24, 99, 100

— weerspiegeld in 30° 76

Blz.

Maria, Heilige Maagd 127

Onze Lieve Vrouwe 129

genadige Moeder 204

Mark-graad 112, 162

— en 2° der Joodsche Mysteriën 112

— verbonden met 2° 240 verschil van werkwijze

in den 240

eerste vermelding van den 240 overlevering van den 240

— Meester 119, 183, 295 Marseille, Loge te 279 Martel, Karei 206, 214 Martelaren, Vier Gekroonde 37, 170

— beschermheiligen der Comacini 199 .— beschermheiligen der Vrijmetselarij 170 Steinmetzen vereerden de 204 Straatsburgsche Constitutie en de 204

Martin, Dr. Georges 292, 293-94 Mevr. Marie 294

Mary's Chapel te Edinburg 218, 224 „Mason Word" 219, 220

het — na eede bekend gemaakt 220

Masonry Dissected 239

„Masons' Company of London" 221 Mathematikoi 152, 153

May mus Grecus 214

Mead, G. R. S. 149

M. 52

,— en Mysteriën van

Osiris 52, 76

— vergeleken bij Arhat 76

— graad weerspiegelt Vierde Inwijding 74

Meesters, Broederschap der 11

Meesters en het Pad, De 72, 76, 77, 148

Inwijding beschreven in Melchizédek

Memoratorio 196

Memphis en Mizraïm 19, 165

ceremoniën van — kunstmatig 19 Memphis, ritus van 96° 280

Men Askaenos 88

Mena 23, 24

Menkaura 23

Mensch, De —, zijn Afkomst,

Wezen en Toekomst 24,

25-28, 82, 100, 124