is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Mysticus, werkwijze van den 9-10 Mystieke dood 60

— geboorte 72-73

— school 7-8

— Vier 34 Mystieke vereenigingen en

sekten 3e-18e eeuw 245-47 Mythe van den zonne-god 58-60, 73 Mythen, Egyptische 24, 54-58 Mythologie, Grieksche 125-27

Naam van God 62, 63

Adonai in de plaats gesteld van 118

— te vinden in den Royal Arch 63 Jehovah gebezigd als 118 J. H. V. H. beschouwd als 117 verlies van den Heiligen 117 symboliek van den 118-19

Naphtali 104

Narcissus 143

Natural Historg of Staffordshire 223 Natural Histocy of Wiltshire 223 Neander 185

Nebris of hertevel 136

Nebukadnezar 111

Nechtan 186

Nederlandsche Vrijmetselarij 242 Nekyes 24

Nephthys 31

Nettesheim, Cornelius

Agrippa van 246

Nieuwigheden van het vasteland 4

Nijl 40, 55, 58

Nik, The 32

Nimrod 213

Note Historique sur le Rite

Ecoss.'. 287

Notulen, oudste bestaande 4, 218 „Mason word" vermeld in 219, 220

— der Oude Loge te

York 223-24

nasporingen in 3

Engelsche 221-25

Iersche 225-26

Schotsche 218-21

NumaPompilius, Koning 112,167-96

— nam Dionysische Mysteriën over 168

— een Ingewijde der

Witte Loge 168

— en Romeinsche

Collegia 112, 167

Blz.

NumaPompilius,Koning, Dionysische Handwerkslieden en 168 Occulte Pad, treden van het 71-72

— verslagen 12

— nasporingen 12-14, 16, 114 de — school 8-10

— opleiding 136 Occulte Scheikunde 147 Occultisme omschreven 9 Occultist, kennis van den 10-11

werkwijze van den 9-10

Oedipus Aegyptiacas 115

Oema komt overeen met Demeter 129 Officieren der Mysteriën 60-61 plaatsing van de 21, 165, 242

— brengen kracht over 61 Old Charges 213 „Old York Mark Lodge" 240 Olie uitgegoten in het Westen 36 Oliver, Dr. 2 Omer, Godefroy de St. 248 Onechte Vrijmetselarij 4, 22 Ontwikkeling gegeven in de

Mysteriën 37, 46, 47-49

Oorsprong der Vrijmetselarij 1

— en RomeinscheCollegia 111-12 oudheid van den 4-7 .— toegeschreven aan Kabbala 114

— gegrond op Oude Testament legenden van

— nagegaan tot in Egypte 15

— nagegaan tot middeleeuwsche bouwlieden 4

— nagegaan tot werklieden-Loges 4

— nagegaan door Jood-

sche riten tot Egypte 114 Oosten en Westen, Mysteriën

van het 190

Raad der Keizers van het

192, 268, 281-84, 285, 290 Openbaring, vier dieren in de 32-33 Opgravingen op Kreta 83-86

O. B. d. H. 1, 15, 36, 209, 297

bewustzijn van den — symbolisch voorgesteld 15

Oppermensch, evolutie van

den 76

Opperwezen.Aspectenvanhet 28, 31 Opstanding van Osiris 53, 57, 58, 60, 105

— van Christus 73, 74